THÔNG BÁO PHÁP LUẬT

THÔNG BÁO PHÁP LUẬT

Thông tin định danh của công ty được trình bày chi tiết dưới đây:
Tên công ty: Công ty Tập Đoàn Gỗ Toàn Cầu. (sau đây gọi là Gỗ Toàn Cầu)
Mã số thuế:
Địa chỉ: Lô 64, Đường 14, An Bình, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 096 114 2489
Email: info@paulowood.com

PHÁP LUẬT

Nói chung, mối quan hệ giữa Gỗ Toàn Cầu với Người dùng các dịch vụ viễn thông của nó, có trên trang web này, tuân theo luật pháp và quyền tài phán của Việt Nam.

SỬ DỤNG VÀ TIẾP CẬN CỦA NGƯỜI DÙNG

Người dùng được thông báo và chấp nhận rằng việc truy cập vào trang web này, theo bất kỳ cách nào, không ngụ ý bắt đầu mối quan hệ thương mại với Gỗ Toàn Cầu hoặc bất kỳ ủy quyền nào của nó.

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ TRÍ TUỆ

Quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung của các trang web, thiết kế đồ họa và mã của nó thuộc sở hữu của Gỗ Toàn Cầu và do đó, nó bị cấm sao chép, phân phối, giao tiếp công khai, chuyển đổi hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể được thực hiện với nội dung của nó. Các trang web thậm chí không trích dẫn nguồn, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản từ Gỗ Toàn Cầu.

NỘI DUNG WEB VÀ LIÊN KẾT

Gỗ Toàn Cầu có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin có trong các trang web của mình và thậm chí có thể hạn chế hoặc không cho phép một số người dùng nhất định truy cập vào thông tin nói trên.
Gỗ Toàn Cầu không chịu trách nhiệm về thông tin chứa trong các trang web của bên thứ ba có thể được truy cập bằng các liên kết từ bất kỳ trang web nào thuộc sở hữu của Gỗ Toàn Cầu.