THÔNG BÁO COOKIE

Tập Đoàn Gỗ Toàn Cầu, thông qua tài liệu này, thu thập Chính sách thu thập và xử lý cookie của mình, tuân thủ các quy định của pháp Luật Việt Nam.
Cookie được lưu trữ trên thiết bị đầu cuối của người dùng (máy tính hoặc thiết bị di động) và thu thập thông tin khi truy cập trang web www.paulowood.com, nhằm cải thiện khả năng sử dụng của chúng, cũng như biết thói quen duyệt web hoặc nhu cầu của người dùng để thích ứng với chúng. như có được thông tin cho mục đích thống kê. Trong trường hợp những người dùng đã là khách hàng của Gỗ Toàn Cầu, thông tin được thu thập bằng cookie cũng sẽ dùng để nhận dạng khi truy cập các công cụ khác nhau mà Gỗ Toàn Cầu cung cấp để quản lý dịch vụ.

Chính sách Cookie này sẽ áp dụng cho những người dùng tự nguyện truy cập các trang web của Gỗ Toàn Cầu, hoàn thành biểu mẫu thu thập dữ liệu, truy cập các công cụ mà Gỗ Toàn Cầu cung cấp cho khách hàng của mình để quản lý dịch vụ của họ hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác có trên trang web liên quan đến việc liên lạc với dữ liệu vào Greemap hoặc quyền truy cập vào dữ liệu của Gỗ Toàn Cầu để cung cấp các dịch vụ của mình.